ANBI status

8 februari 2017

Voorwaarden ANBI
Stichting Wijkcentrum Overdie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Rechtsvorm
Statuaire naam
ook genoemd (Handelsnaam)
Zoeknaam
Statuaire zetel
KvK nummer
Het RSIN nummer (Rechtspersonen
en Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer)

Bezoek- & postadres

Stichting
Stichting Wijkcentrum Overdie
Thuis in Wijkcentrum Overdie
Wijkcentrum Overdie
Alkmaar
41238858

002831405

van Maerlantstraat 8-10,
1813 BH Alkmaar

Doelstelling van het WCO
Het WCO zet zich in als  non-profit dienstverlener voor de bewoners van de wijk Overdie. Daartoe organiseert het WCO met behulp van Sociaal Cultureel Werk (hierna te noemen SCW) verscheidenen activiteiten om zo wijkbewoners te stimuleren en bij elkaar te brengen. Enerzijds staat het WCO open voor initiatieven van bewoners, biedt  ruimte en begeleiding  om hen in staat te stellen sociaal culturele activiteiten naar eigen inzicht en zelfstandig in te richten. De projecten van SCW wordt verwezenlijkt met de ondersteuning van de Gemeente Alkmaar. Anderzijds wordt middels de exploitatie zonder winstoogmerk ook het bedrijfsleven naar de wijk toe getrokken. Het ultieme doel is dat het WCO  de meeste voor de hand liggende ontmoetingsplek voor bewoners van de Wijk Overdie wordt. Derhalve is de visie kort maar krachtig als volgt geformuleerd:
Samen Thuis in Overdie.

Het bestuur bestaat uit de volgende deelnemers:
Jos Albers – Penningmeester
Naima Ouchicha – Secretaris
Stella Vaz – Algemeen bestuurslid
Diede Commandeur – Algemeen bestuurslid
Simone van der Does – Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen een vrijwilligers onkostenvergoeding.
Voor het personeel in het wijkcentrum geldt de horeca salarisregeling

Downloads
Een actueel verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording staan in het ondernemingsplan.
– Ondernemingsplan 2016-2018
– Algemene Voorwaarden